dicg vu nau an
Sản phẩm / Gói 05

Tên sản phẩm: Gói 05

Thông tin sản phẩm:

Gói 05 bao gồm 06 quả và 1 khay rượu, cụ thể như sau:

- Quả Trầu Cau 105 trái

- Quả Bánh Phu Thê 105 cái

- Quả Trái cây Ngũ quả (Nho, táo, xoài, mãng cầu, thanh long)

- Quả Xôi 06 tim + Gà 

- Quả bánh Cốm 30 hộp

- Quả Trà - Rượu - Đèn (Trà Tam Châu Ô Long, Rượu Vang Đỏ, Đèn Cầy Nhũ Vàng)

- Khay Rượu + Têm trầu cánh phượng + Bì thư đỏ + Chai rượu nếp trắng


0907930980